Sản phẩm Đóng  
   Khách hàng Đóng  
   Kiến thức Đóng  
   Công ty Đóng  
   Liên kết Đóng  
   Language Đóng  
   Số lần truy cập Đóng  
   Tin tức Đóng  
Print   Back
Thông báo thay đổi trụ sở giao dịch
19/06/2008 - Views: 5824

Kính gửi: Quý Khách hàng

Công ty cổ phần phần mềm quản trị doanh nghiệp CYBERSOFT xin trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng quan tâm, ủng hộ, tin dùng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2008 công ty chúng tôi thay đổi đại điểm trụ sở giao dịch như sau:

Địa điểm giao dịch cũ:

Tầng 12A Toà nhà Sông Đà Cầu Giấy, 18/165 Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04 767 3226                 

Fax: 04 767 3227

Địa điểm giao dịch  mới:

Số 25 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04 776 5046

Fax: 04 776 5047

 
Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

Giám đốc

 

 

 

Các bài đã đưa
  Giải thưởng Sao Khuê 2008 – Không được ngủ quên trên chiến thắng  28/04/2008
  Cybersoft ký kết hợp đồng cung cấp giải pháp phần mềm quản lý tài chính tổng thể tại  14/03/2008
  Bộ Tài chính tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo Dự án sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và Dự án Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)  13/02/2008
  KHOA TIN HỌC KINH TẾ : KỶ NIỆM 35 NĂM ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH (1972 - 2007) VÀ 7 NĂM THÀNH LẬP KHOA (2000 – 2007)  08/12/2007
  Chúc mừng sinh nhật lần thứ 4 của Cybersoft  03/11/2007
  Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 06 năm 2007 về việc  11/09/2007
  Cybersoft cung cấp phần mềm quản lý tài chính cho các công ty chứng khoán và quản lý quỹ  02/07/2007
  Phòng bảo hành thực hiện bảo hành thông qua công cụ Logmein  13/06/2007
  Cybersoft Triển khai giải pháp quản lý tài chính cho công ty đóng tàu Sông Cấm  28/05/2007
  Cybersoft triển khai thành công giải pháp quản lý tài chính tổng thể cho Nasico  26/05/2007
  Tin học hoá qui trình quản lý vé tại Hà Nội Transerco  16/05/2007
  Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco) áp dụng thành công giải pháp ERP do Cybersoft cung cấp  09/05/2007
  Nghỉ ngày giổ tổ 10/3 (âm lịch)  09/05/2007
  Cybersoft cung cấp giải pháp quản lý tài chính toàn diện cho Nasico  09/05/2007
   Các tính năng của Cyber Accounting Đóng  

(Sơ đồ quan hệ các module trong Cyber Accounting)

Về nghiệp vụ kế toán

Cyber Accounting được đánh giá là sản phẩm có đầy đủ nhất về các nghiệp vụ kế toán với các phân hệ sau(Kế toán tổng hợp, kế toán vốn bằng tiền, kế toán bán hàng và công nợ phải thu, kế toán mua hàng và công nợ phải trả, kế toán hàng tồn kho, kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm, kế toán công cụ dụng cụ, kế toán tài sản cố định, hệ thống báo cáo thuế, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo cổ phần hoá). Với các đầy đủ đầu vào chứng từ nghiệp vụ khác nhau như: (phiếu thu, phiếu chi, giấy báo có, báo nợ ngân hàng, hoá đơn bán hàng, hoá đơn mua hàng, hoá đơn dịch vụ, chứng từ bù trừ công nợ, phiếu nhập, phiếu xuất kho, phiếu điều chuyển kho, phiếu nhập xuất thẳng, phiếu xuất hàng bán trả lại nhà cung cấp, phiếu nhập hàng bán bị trả lại ..).


Về hệ thống sổ sách

 • Cyber Accounting đáp ứng đầy đủ hệ thống sổ sách kế toán theo các thông tư mới nhất do bộ tài chính ban hành, và theo các hình thức ghi chép mà người sử dụng có thể lựa chọn(Nhật ký chứng từ, nhật ký chung, chứng từ ghi sổ)
 • Hệ thống sổ sách báo cáo trong Cyber Accounting được cập nhập và thay đổi thường xuyên khi có sự thay đổi báo cáo do bộ tài chính ban hành.

Về hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo thuế

 • Cyber Accounting không những đáp ứng đầy đủ nhất các báo cáo như(Bảng cân đối phát sinh, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh phần I,II,II, bảng phân tích tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ”theo phương pháp trực tiếp, gián tiếp”, báo cáo thuyết minh tài chính, bảng kê thuế đầu ra đầu vào, tờ khai thuế, quyết toán thuế... theo thông tư, quyết định mới nhất do bộ tài chính ban hành) mà còn cung cấp chức năng sửa mẫu biểu, cách thức nhặt số liệu của từng loại báo cáo cho người sử dụng có thể dễ dành khai báo cách nhặt số liệu.
 • Cyber Accounting cho phép quản lý thuế GTGT đầu ra, đầu vào theo khách hàng, nhà cung cấp, hoá đơn, thuế suất ...Tự động tính thuế theo thuế suất và tổng giá trị hàng hoá bán ra, mua vào. Ngoài ra người dùng có thể lựa chọn kê khai thuế đồng thời hạch toán, kê khai chưa hạch toán hoặc ngược lại.

Về kế toán quản trị

 • Cyber Accounting đáp ứng đầy đủ việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin về hoạt động nội bộ của doanh nghiệp như: Chi phí từng bộ phận (trung tâm phí), từng công việc, sản phẩm...: Phân tích và đánh giá tình hình thực hiện với kế hoạch về doanh thu, chi phí, lợi nhuận; quản lý tài sản, vật tư, tiền vốn, công nợ; Phân tích mối quan hệ về chi phí và khối lượng với lợi nhuận, giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp lựa chọn thông tin thích hợp cho quyết định đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
 • Cyber Accounting cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin thực hiện , các định mức, đơn giá, ... phục vụ cho công tác lập kế hoạch, kiểm tra, điều hành và ra quyết định.
 • Cyber Accounting cho phép quản trị công nợ đến chi tiết từng khách hàng/nhà cung cấp/nhân viên tạm ứng, từng hoá đơn phải thu/phải trả, từng vụ việc/hợp đồng, tuổi nợ của từng khách hàng trên từng hoá đơn, từng món vay, từng lần tạm ứng.
 • Cyber Accounting cho phép quản lý nhiều đơn vị cơ sở/bộ phận hạch toán. Cho phép lên số liệu từng đơn vị hoặc số liệu toàn (tổng) công ty với sổ liệu được nhập từ nhiều nơi chuyển về công ty
 • Cyber Accounting cho phép hạch toán đa ngoại tệ, tự động đánh giá chênh lệch tỷ giá.

Tính mềm dẽo và khả năng mở rộng

 • Cyber Accounting cho phép lựa chọn nhiều phương án khác nhau theo yêu cầu đặc thù của doanh nghiệp: Lựa chọn hình thức ghi chép sổ kế toán, phương pháp kiểm kê hàng tồn kho(kê khai thường xuyên, kiểm kê định kỳ), lựa chọn các cách tính giá tồn kho(giá trung bình tháng, giá trung bình di động, giá đích danh, giá nhập trước xuất trước), TSCĐ cho phép thêm bớt nguyên giá tài sản và quản lý điều chuyển bộ phận sử dụng tài sản...
 • Cyber Accounting cho phép tích hợp một cách thông minh và kế thừa dữ liệu với các phòng ban khác trong một doanh nghiệp (như phòng vật tư, kinh doanh, nhân sự, bộ phận kho, phân xưởng và các chi nhánh thuộc quyền quản lý theo mô hình công ty mẹ con)
 • Cyber Accounting cho phép người sự dụng định nghĩa yêu cầu quản trị theo đặc thù của doanh nghiệp. Với hệ thống hoàn toàn mở giúp cho nhân viên nghiệp vụ lựa chọn nhiều phương án khác nhau thiết lập báo cáo quản trị theo yêu cầu.
 • Cyber Accounting cho phép người sử dụng sữa đổi phân hệ nghiệp vụ phù hợp với sự thay đổi về quy mô, cách thức quản lý, mô hình kinh doanh và hình thức hạch toán của doanh nghiệp.

Tính tiện ích

 • Cyber Accounting cho phép hạch toán kép nhiều nợ, có trên một chứng từ phát sinh. Tự động phân bổ chi phí mua hàng; tự động vào giá bán theo từng mặt hàng, khách hàng; tự động tập hợp số liệu và tạo bút toán phân bổ, kết chuyển cuối kỳ kế toán.
 • Cho phép xem số liệu theo biểu đồ, nhóm số liệu theo nhiều thức khác nhau.
 • Cyber Accounting cung cấp kỹ thuật truy vấn ngược (Drill Down) sữa chứng từ trực tiếp trên sổ chi tiết; cho phép Export báo cáo ra Excel theo đúng khuôn mẫu. Quick reports báo cáo người dùng có thể tự động định nghĩa thứ tự các cột cũng như độ rộng của các cột báo báo in ra như Excel
 • Cyber Accounting cung cấp kỹ thuật Refesh Reports cho phép làm lấy lại dữ liệu khi đứng trên sổ chi tiết để sữa chứng từ
 • Cyber Accounting cung cấp hệ thống báo cáo liên năm; hệ thống báo cáo quản trị, phân tích với nhiều kỳ kế toán khác nhau; hệ thống báo cáo song ngữ Anh/việt

Bảo mật và môi trường làm việc

 • Cyber Accounting được thiết kế trên công cụ lập trình tiên tiến của hãng Microsoft với ngôn ngư lập trình Visual foxpro 7.0, 9.0, Visual Studio 2005.Net với hệ quản trị CSDL SQL Server 2000 nên có tính bảo mật rẩt cao, cho phép người sử dụng phân quyền chi tiết đến từng chức năng, từ nút lệnh của chương trình. Chế độ backup tự động giúp cho người sử dụng và quản trị mạng, số liệu an tâm khi có sự cố do phần cứng của máy tính gây ra.
 • Cyber Accounting được thiết kế lập trình dựa trên công nghệ 2 lớp, 3 lớp nên đáp ứng được mô hình triển khai trên diện rộng từ mạng LAN, WAN, Internet,...với cơ sở dữ liệu tập trung tại một bộ phận. Hệ điều hành mạng có thể là Windows Server hoặc Novell NetWare. Hệ điều hành các máy trạm là Win 98, Win XP, Win 2000 hoặc cao hơn.
   DownLoad update Đóng  
Thông tu 119/2014/TT-BTC ban hành ngày 25/08/2014
   Sách hướng dẫn Đóng  
   Thăm dò ý kiến Đóng  
Bạn quan tâm sản phẩm của Cybersoft

Gửi Điều Tra  Xem Kết Quả
   Nghiệp vụ Đóng  
   Solution Đóng